Romantické Benátky

Benátky: Romatický zážitek

Historie Benátek

Benátky zažily v posledních dvou tisíciletích slávu, ale i pád. Byly významným místem pro celou Evropu a působilo tady také mnoho významných malířů, architektů i dramatiků.

Budova v Benátkách

Počátky Benátek se datují k začátku 5.století, kdy se Veneti usídlili na místě, kde leží dnešní Benátky. Na malém prostoru s nulovými zásobami surovin si město dokázalo postupně vybudovat důležitou pozici hlavně díky obchodu s Orientem. Z Benátek a nazpátek pravidelně jezdili obchodníci s exotickými potravinami, surovinami a zbožím z Orientu. Benátky měly v té době početné loďstvo, které dokázalo chránit město a zajistit bezpečný obchod mezi Orientem a Evropou. Postupně se tedy město stalo velice bohatou republikou, které od 7.století vládli Dóžeti v Dóžecím paláci, který je nyní místem konání nejrůznějších výstav.

Silná pozice ve středověku

Středověk byl pro Benátky obdobím naprostého vrcholu, ať už z pohledu obchodování nebo umění. Republika se dokázala vyhnout problémům díky dobrým diplomatickým dohodám, a tak nebránilo nic dalšímu bohatnutí ambiciózní republiky na pobřeží Jaderského moře. Od 16. Století se v Benátkách začali seskupovat i významní umělci. Malíři Tizian, Tintoretti, dramatik Goldoni či hudebník Vivaldi se zasloužili o výrazný posun umění v Benátkách.

Po objevení obchodních cest kolem Afriky jinými zeměmi začala republika upadat a roku 1797 se datuje definitivní konec Benátské republiky. Město bylo pod nadvládou Francie a později spadalo pod rakouské císařství. Vysvobozením pro hrdé město bylo sjednocení Itálie, díky kterému se Benátky staly roku 1866 součástí sjednocených italských měst.

- Vybrat zájezd do Benátek -

Užitečné údaje:

Benátky jsou severoitalské ostrovní město, které se nachází v 0 metrech nadmořské výšky na pobřeží Jaderského moře. Žije zde více než 270 tisíc obyvatel a převládá římskokatolické vyznání. Itálie je součástí Evropské unie a je členem eurozóny (platí se eurem). Úředním jazykem je italština.

Dále doporučujeme:

Navštivte i další světoznámá evropská města. Mezi ty nejoblíbenější patří zájezd do Paříže, kde můžete shlédnout impozantní Eiffelovu věž, chrámy a muzea nebo třeba zájezd do Berlína, kde najdete četné množství památek, proslulou zoologickou zahradu nebo v neposlední řadě také známý vodní svět Tropical Islands.